ಹೊಸದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಎ.ಎಸ್‌.ಎಲ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ