ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಒಳಾಂಗಣ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ