ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಚಿವರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, DSW ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೊಂದಿಗೆ, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ