ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಿಲಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ.ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್