ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಭೀಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ್ರುಗ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಜಿ.ಎಚ್.ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ.