ಸರ್ಕಾರ ಬಿಸಿಎಂ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಟೌನ್