ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕ ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ ಯವರಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಪರಿಶೀಲನೆ