ಯಾದವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.