ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂದೇಶ

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ದಿವಾಕರ, ಐ. ಎ. ಎಸ್.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂದೇಶ

1989 ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರವು ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶ್ರಮವಹಿಸುವ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ತಂಡದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಉತ್ತಮ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೇಂದ್ರದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

"ನಾನು, ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವನ್ನು 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡೆದ ಅವರ ಸಾದನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ"