ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕ ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಂದ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜು ಉದ್ಘಾಟನೆ