ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು

ಇನಹಳ್ಳಿ ಕುರುಬರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಒ.ಪ್ಲಾಂಟ್

ರಂಗಮಂದಿರ ಪಿ.ಮಹಾದೇವಪುರ

ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಭವನ ಕಾವಡಿಗರಹಟ್ಟಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಓಬವ್ವನಹಳ್ಳಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕತ್ತಲಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಯಾಸಪುರ

ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ನಾಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ

ಇಸ್ರೋ ಚಂದ್ರಯಾನ -2 ಯೋಜನೆ

ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ