ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಎಇಇ ಅವರಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಪುರಮಾಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ