ಡಿಎಂಎಫ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಣನೂರು ಗ್ರಾಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು