ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ, ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕು