ಜಿ ಎಚ್‌ ಪಿ ಎಸ್ ಕಟ್ಟಡ, ಕಡಬನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು