ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಲೆಗುಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಡಿಎಂಎಫ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ