ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 21
ಕ್ರ.ಸ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ
1 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು
3 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸದಸ್ಯರು
4 ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು