ಉದ್ಘಾಟನೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

ಉದ್ಘಾಟನೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರು ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರಿನ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನದ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಎಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರೆವೇರಿಸಿದರು.