ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಹಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು